ثبت درخواست سمپاشی با پهپاد (رایگان)

سمپاشی 1 هکتار مزرعه گندم (علف کش)
چهارشنبه ۵ مهر
قزوین ، قزوین، قزوین

فوری

سمپاشی 2 هکتار مزرعه سیب زمینی (قارچ کش)
یکشنبه ۸ مرداد
همدان، بهار، لالجین

فوری

سمپاشی 1 هکتار باغ ذرت (حشره کش)
سه شنبه ۱۰ مرداد
گیلان ، آستانه اشرفیه، استخر بیجار

فوری

سمپاشی 9 هکتار مزرعه سیب زمینی (علف کش)
یکشنبه ۱۸ تیر
چهارمحال و بختیاری ، فارسان، فارسان

فوری

سمپاشی 10 هکتار مزرعه سیب زمینی (قارچ کش)
چهارشنبه ۳۱ خرداد
اردبیل، اردبیل، روستای اقاباقر

فوری

سمپاشی 20 هکتار مزرعه گندم (حشره کش)
شنبه ۶ خرداد
همدان، اسدآباد، پل شکسته

فوری

سمپاشی 3 هکتار مزرعه گندم (حشره کش)
جمعه ۱۵ اردیبهشت
فارس ، مرودشت، عماداباد

فوری

سمپاشی 12 هکتار باغ سیب و هلو (سایر انواع سموم)
شنبه ۹ اردیبهشت
تهران ، دماوند، جابان

فوری

سمپاشی 90 هکتار مزرعه جو (سایر انواع سموم)
سه شنبه ۲۹ فروردین
تهران ، ورامین، منطقه سیاه کوه

فوری

سمپاشی 20 هکتار مزرعه برنج (علف کش)
پنج شنبه ۲۴ فروردین
گلستان ، علی‌آباد، بلت

فوری

سمپاشی 50 هکتار مزرعه گندم (سایر انواع سموم)
یکشنبه ۲۰ فروردین
خوزستان ، ایذه، اطراف شهرستان

فوری

سمپاشی 17 هکتار مزرعه هندوانه (حشره کش)
سه شنبه ۱۵ فروردین
کرمان ، قلعه گنج، تمگران

فوری

محلول پاشی 17 هکتار مزرعه هندوانه (حشره کش)
دوشنبه ۱۴ فروردین
کرمان ، قلعه گنج، تمگران
سمپاشی 4 هکتار مزرعه سیب زمینی (قارچ کش)
پنج شنبه ۳۱ فروردین
همدان، بهار، روستای هارون آباد

فوری

سمپاشی 2 هکتار مزرعه سیر (علف کش)
جمعه ۱۹ اسفند
همدان، بهار، لالجین روستای حسام اباد
بازگشت به صفحه اصلی