ثبت درخواست سمپاشی با پهپاد (رایگان)

فوری

سمپاشی 20 هکتار مزرعه گندم (حشره کش)
شنبه ۶ خرداد
همدان، اسدآباد، پل شکسته

فوری

سمپاشی 3 هکتار مزرعه گندم (حشره کش)
جمعه ۱۵ اردیبهشت
فارس ، مرودشت، عماداباد

فوری

سمپاشی 12 هکتار باغ سیب و هلو (سایر انواع سموم)
شنبه ۹ اردیبهشت
تهران ، دماوند، جابان

فوری

سمپاشی 90 هکتار مزرعه جو (سایر انواع سموم)
سه شنبه ۲۹ فروردین
تهران ، ورامین، منطقه سیاه کوه

فوری

سمپاشی 20 هکتار مزرعه برنج (علف کش)
پنج شنبه ۲۴ فروردین
گلستان ، علی‌آباد، بلت

فوری

سمپاشی 50 هکتار مزرعه گندم (سایر انواع سموم)
یکشنبه ۲۰ فروردین
خوزستان ، ایذه، اطراف شهرستان

فوری

سمپاشی 17 هکتار مزرعه هندوانه (حشره کش)
سه شنبه ۱۵ فروردین
کرمان ، قلعه گنج، تمگران

فوری

محلول پاشی 17 هکتار مزرعه هندوانه (حشره کش)
دوشنبه ۱۴ فروردین
کرمان ، قلعه گنج، تمگران
سمپاشی 4 هکتار مزرعه سیب زمینی (قارچ کش)
پنج شنبه ۳۱ فروردین
همدان، بهار، روستای هارون آباد

فوری

سمپاشی 2 هکتار مزرعه سیر (علف کش)
جمعه ۱۹ اسفند
همدان، بهار، لالجین روستای حسام اباد

فوری

سمپاشی 100 هکتار مزرعه هندوانه (حشره کش)
چهارشنبه ۱۷ اسفند
کرمان ، کهنوج، کهنوج قلعه گنج
محلول پاشی 3 هکتار مزرعه گندم (تقویتی)
شنبه ۱۳ اسفند
قزوین ، قزوین، مهدی آباد بزرگ

فوری

محلول پاشی 7 هکتار مزرعه گندم (تقویتی)
شنبه ۲۲ بهمن
خوزستان ، بهبهان، بین رامهرمز و بهبهان

فوری

سمپاشی 15 هکتار مزرعه گندم (حشره کش)
یکشنبه ۱۶ بهمن
کرمان ، جیرفت، منطقه بلوک
سمپاشی 5 هکتار مزرعه پیاز (حشره کش)
دوشنبه ۷ فروردین
اصفهان، فلاورجان، فلاورجان
بازگشت به صفحه اصلی